Αυξήθηκε ο αριθμός των ταινιών μικρού μήκους που θα λάβουν επιχορήγηση από την ΕΡΤ στο πλαίσιο του προγράμματος «Microfilm 2022», εξαιτίας της μεγάλης συμμετοχής. Η ΕΡΤ σύμφωνα με τις typologies θα διαθέσει το ποσό των 400.000 ευρώ, επιδοτώντας την παραγωγή συνολικά 20 ταινιών μικρού μήκους, από τις συνολικά 350.